به مناسبت هشتم مارچ روز مبارزه زنان عليه ستم!

به مناسبت هشتم مارچ روز مبارزه زنان عليه ستم!

مطلب دريافتي از يك فعال حقوق زن

keka_poster8March2019 - Copy (5) - Copy

زنان در طول تاريخ جوامع بشري و بخصوص بعد از ظهور طبقات حاكم و طرز تفكر مرد سالاري درون اين جوامع و برخورد با زن به حيث جنس درجه دوم، هميشه مسايل و مشكلات معين خويش را داشته اند؛ كه اين روند به حيث يك معضل بزرگ اجتماعي با ابعاد گوناگون آن ادامه دارد.
همه ی نابرابری ها ارتباط مستقيم و زنجيری با وجود طبقات و ایدیولوژی های طبقاتی حاکمیت دارند، رشد و انكشاف در عرصه های مختلف حيات جامعه بدون اشتراك و سهمگيري فعال زنان غير ممكن است. دقيقاً آن وقت مي توان از اين سهم فعال و در نهايت از برابري زنان با مردان و همكاري دوشادوش شان صحبت به ميان آورد كه تضادهای اساسي اجتماعي كه همانا تضاد طبقاتي است، از طريق مبارزات طبقاتي حل شده باشد. بدين معني كه جوامع عاری از تضادهای طبقاتي، بستر خوبي را برای رشد و حضور زنان در جایگاه تصمیم گیری جامعه، بمثابه یک انسان، فراهم مینماید.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

پخش نشریه کارگر پیشتاز در کارخانه ها

پخش نشریه کارگر پیشتاز در کارخانه ها

فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان مورخ 30 دلو 1397 تعداد نشریه گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان شماره ششم را در کارخانه ها واقع پارک های صنعتی در کابل میان کارگران پخش نمودند.

براي همكاري در راستاي رساندن این بولتن كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها، محلات كارگري، دانشجويان و زنان و ساير اقشار زحمتكش در ولایات با كميته اقدام كارگري تماس گرفته، همگام و همرزم شويد.

@eqdamkargari

fractionaf@gmail.com

پخش نشريه كارگر پيشتاز_ش6

پخش نشريه كارگر پيشتاز افغانستان
شماره ششم:

فعالين كميته اقدام كارگري افغانستان شامگاه ٢٥ دلو ١٣٩٧ تعداد از نسخه هاي ششمين شماره نشريه كارگر پيشتاز را در محلات، شهر و تفريگاه وسط شهر با در نظر داشت و رعايت مسايل امنيتي پخش کردند.
پخش نشریه كارگر پيشتاز در نقاط و محلات مختلف به خصوص در كارخانه و كارگاه هاي كارگري، از وظایف کوچک فعالين كميته اقدام كارگري در شرایط کنونی است البته پخش نشریه و پوستر هایی که تبلیغات کارگری را در خود دارد تاثیرات مثبتی را در بین کارگران و دانشجویان بجاگذاشته است. هیچ آدرسی در حوزه افغانستان تا اکنون چنین فعالیت کارگری در بین جامعه نداشته است.

به خواندن ادامه دهید

نشریه کارگر پیشتاز (افغانستان)_شماره_6

نشریه کارگر پیشتاز (افغانستان)

شماره 6

دریافت نسخه پی دی اف

کارگرپیشتازافغانستان_شماره6

cover

در جهت پخش و نشر این گاهنامه در میان کارگران / جوانان/ و تشکل های زنان و سایر اقشار تحت ستم جامعه با ما همکاری نموده، نقد، نظر و پیشنهادات و اخبار کارگری را با ما برای انشتارات شریک بسازید.

مخصوص کارگران کوکاکولا

درس های اعتصاب کارگران کوکاکولا به سایر کارگران!

gettyimages-484978709-612x612

کارگران کارخانه تولید نوشابه کوکاکولا(حبیب گلزار) امروز بیست و هشتم جدی، گوشه ای کوچکی از قدرت شان را برای سرمایه گذار به نمایش گذاشتند.

کارگران و زحمتکشان همیشه و در همه جا با اشکال گوناگون مورد استثمار قرار می گیرند. یکی از کوچکترین نمونه های استثمار، تحمیل کار بدون مزد بالای کارگران است، که کارگران کارخانه کوکاکولا با آن سر وکله میزنند. البته باید یادآور شد که استثمار کارگران کوکاکولا به این خلاصه نمی شود و موارد زیادی استند که نشانگر ستم بیش از حد سرمایه گذار این کارخانه میباشد. منجمله؛ تقرر کارگران روز مزد با پائینترین سطح ممکن مزد(پنج هزار افغانی)، در کل مزد غیرعادلانه ای کلیه کارگران این کارخانه، بیمه نبودن کارگران و خانواده هایشان، محول نمودن کار چندنفر به یک کارگر، عدم تغذیه مناسب کارگران و ده ها موارد دیگر که کارگران از آن رنج میبرند.

به خواندن ادامه دهید

کارگران در بدخشان قربانی زراندوزی برای جیب دولت شدند!

کارگران در بدخشان قربانی زراندوزی برای جیب دولت شدند!

کارگرانی که به قیمت جان خود زحمت می کشیدند تا لقمه نانی برای خود و خانواده های شان مهیا سازند و مزد ناچیز دریافت می کردند. در مقابل، برای دولت ناقص الخلقه سرمایه داری افغانستان زراندوزی می کردند، قربانی بی توجهی دولت و غیر معیاری بودن استخراج معادن در افغانستان شدند.

به خواندن ادامه دهید

همبستگی با کارگران هفت تپه در ایران:

همبستگی با کارگران هفت تپه در ایران:

haftapah_sol_poster_keka

در این اواخر شاهد اوج گیری اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در ایران هستیم. این اعتصابات به چنان موج رادیکالیسم کارگری خود رسید که رژیم سرمایه داری ایران نتوانست آنرا تحمل کند که سبب بازداشت فعالین کارگری بخصوص «اسماعیل بخشی» شد. اما با وجود این بازدارنده گی و سرکوب رژیم ایران اعتصابات و همبستگی سایر کارخانه ها و بخش معلمین و دانشجویان دانشگاه در همبستگی این اعتصابات در ایران ادامه دارد.

در این فرصت کمیته اقدام کارگری افغانستان در همبستگی با این کارگران مبارز و جنبش کارگری ایران پوستر های همبستگی را با شعار ها که در ذیل تصاویر و فیلم آن انتشار یافته است در سطح شهر نصب کردند.

ضرورت سازماندهی و همبستگی کارگران در منطقه بیشتر از گذشته امروز یگانه بدیل انقلابی علیه جنگ، ارتجاع و در کل نظام های مورد حمایت امپریالیسم قرار گرفته است.

کارگران و زحمتکشان افغانستان نزدیک به 17 سال زیر ستم شدید استثمار، فقر، بیکاری، جنگ و تروریسم و صد ها بحران سرمایه داری امپریالیستی قرار دارد نیاز دارد؛ تا برای برون رفت از این بحران سازمان یابی و سازماندهی رادیکال همچنین مبارزات جنبش کارگری ایران را در خود بیدار کنند. برای بهبود شرایط زنده گی و کنترل کارگری و ثروت که از طرف امپریالیسم و مزدوران داخلی آن در نظام سرمایه داری به غارت میرود آنرا از چنگ ستمگران و استثمار گران بیرون کنند.

از اینجا است فعالین کارگری در افغانستان خود را همگام مبارزات کارگران منطقه و جهان دانسته و از هر تحرک انقلابی کارگران حمایت میکند. چون سرنوشت کارگران افغانستان به شکلی وابسته به تغیرات و مبارزات ضد سرمایه داری کارگران کشور های همسایه قرار دارد.

مسئله جنگ و صلح که امروز از طرف سرمایه داری افغانستان، امپریالیسم و کشور های منطقه در مجلاس و مراسم های که برگذار می شود، تماماً برای منافع سرمایه داری جهانی مفهوم دارد و برای جنبش کارگری منطقه، جهان بخصوص کارگران افغانستان یک بحث تحمیق و ایده لوژیک سرمایه داری است.

نشست مسکو و گفتگو های نماینده گان امپریالیسم امریکا با رهبران گروه تروریستی طالب و امثال این گروه ها برای منافع کارگران افغانستان، منطقه و جهان نه، بلکه به منافع نظام های سرمایه داری و امپریالیستی است.

برای مسایل صلح و سایر موارد ایده لوژیکی دولت سرمایه داری افغانستان جنگ، فلاکت، بیکاری و بحران و استثمار هر روز به اوج رسیده است. پس نیاز است کارگران و زحمتکشان افغانستان در یک همبستگی منطقه ایی و بین المللی برای امنیت، صلح و ستم، ضد سرمایه داری منطقه و جهانی متحد شوند سازمان یابی داشته باشند.

کمیته اقدام کارگری افغانستان

اول قوس 1397

فیلم از نصب پوستر های همبستگی در سطح شهر

همبستگي با كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه

کارگران هفت تپه تنها نیستند!

همبستگي كميته اقدام كارگري افغانستان با كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه در ايران

IMG_6952

کارگران جهان درد مشترک دارند، خواست مشترک دارند و آینده مشترک دارند.
ما کارگران کارخانه «کوکاکولا» ی افغانستان از کارگران بیدار «هفت تپه» ی ایران در برابر دولت ارتجاعي سرمايه داري ناقص الخلقه ایران، حمایت می نماییم.

به خواندن ادامه دهید

توزيع نشريه كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها

توزيع نشريه كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها:

https://khatekargari.files.wordpress.com/2018/10/kpa5.pdf

44449721_2037798479843349_3461402229330673664_n

امروز ٢٨ ميزان ١٣٩٧ همزمان با روز برگزاري انتخابات پارلماني بود؛ انتخاباتي كه در بسيار مراكز راي دهي با مشكلات جدي روبرو بود و فرصت راي دهي تا نا وقت شب تمديد گرديد و گزارش ها رسيد كه روز بعد نيز تمديد ميگردد.
مي توان گفت پروسه انتخابات با بسيار مشكلات امنيتي و تخنيكي روبرو بود كه شفاف بودن انتخابات را جدا زير سوال ميبرد.
در اين فرصت كميته اقدام كارگري افغانستان امروز تعداد از نشريه گاهنامه كارگر پيشتاز افغانستان شماره ٥ ( در رابطه به مسله انتخابات پارلماني و اهميت ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري است) را در كارخانه هاي صنعتي در كابل ميان كارگران كارخانه ها پخش و توزيع كرد. امروز كه روز برگزاري انتخابات و رخصتي عمومي بود كارگران در كارخانه ها هنوز مشغول كار بودند اين اقدام توزيع نشريه مورد استقبال كارگران قرار گرفت.
قابل ياد آوريست كه كه همزمان با برگزاري انتخابات پارلماني در تعداد از مراكز راي دهي حملات تروريستي صورت گرفت كه باعث كشته شدن و زخمي شدن راي دهنده گان شده است.
اين رخداد ها از طرف رسانه ها در جريان راي دهي پوشش نيافت.
بنابر گزارش از رسانه رسيده «انتخابات امروز ۱۹۲ رویداد ضد امنیتی بزرگ و کوچک در کشور رخ داده اند که دراین رویدادها، ۲۸ تن کشته شدند و ۱۰۲تن دیگر زخمی شده‌اند».
—-
براي گسترش فعاليت ها و پخش نشريه گاهنامه كارگر پيشتاز افغانستان با كميته اقدام كارگري افغانستان همكاري نموده با ما در تماس شويد.
fractionaf@gmail.com
@eqdamkargari

گزارش پخش گاهنامه شماره ۵ در کارخانه

گزارش پخش گاهنامه شماره ۵ در کارخانه

IMG_6647

برای مبارزه در برابر سرمایه داری، کارگران باید در صف اول قرار داشته باشند. و به این منظور؛ کارگران باید به خود آگاهی انقلابی برسند.

مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۷،  بهمین منظور، گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان شماره 5 کمیته اقدام کارگری افغانستان را در شماری از کارخانه ها، میان کارگران توزیع گردید.

به خواندن ادامه دهید