کارگر پیشتاز شماره 8

گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان شماره هشتم

در این شماره:
اعتصاب معلمان در ولایت هرات!
درمورد صلح!
چرا کارگران باید شعار ضد جنگ را عمده کند!

کارگرپیشتازـش۸


1

Advertisements

حملات تروریستی اخیر در کابل «شکست دیگر دولت سرمایه داری و امپریالیسم!»

حملات تروریستی اخیر در کابل «شکست دیگر دولت سرمایه داری و امپریالیسم!»

شهرها و ولایات افغانستان در برج روان مورد مرگبارترین حملات ددمنشانه تروریستی گروه تروریستی طالب قرار گرفت.
با انجام این حملات تروریستی، بخصوص در کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند. آمار کشته شدگان که از طرف رسانه ها گزارش شده نشان دهنده این است که بیشترین تلفات این حملات مرگبار، افراد ملکی اند. قربانی های حملات مذکور؛ شامل کارگران (نان آوران خانواده ها)، جوانان، دانشجویان مکاتب و دانشگاه ها و سایر اقشار مختلف می شوند و طعمه ای کشتار عام از سوی تروریستی ترین گروه افراطی قرار گرفتند.
این حملات تروریستی بر غیر نظامیان در حالی صورت می گیرد که مذاکرات فرمایشی و از بالا ی «صلح» توسط نماینده امپریالیسم امریکا و هیئت تروریست طالبان در قطر و کشور های منطقه در جریان است.
خبرهای اخیر حاکی از آنست که نسخه های توافق نامه امپریالیسم با نماینده های جلاد طالب به سران رژیم سرمایه داری حاکم ارسال شده است تا ملاحظات خود را داشته باشند.
با این رویکرد، انتخاباتی که در حال حاضر تبلیغات ان از سوی نامزدان در جریان است، باز هم به تعویق می افتد تا ماده های از «توافق نامه» با گروه تروریستی طالب برآورده شود تا سهمی که برای رژیم حاکم از امپریالیسم تعیین شده است، برای گروه طالبان هم برسد.
بدین وسیله ممکن است رژیم ارتجاعی تر مورد توافق طالبان روی کار بیاید. آنچه که گروه تروریستی طالبان ادعا میکند، افغانستان مستقل و بدون حضور نظامیان کشورهای خارجی، اما هر رژیم که روی کار بیاید مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه خواهد بود. این امر به اساس محاسبات سیستم جهانی سرمایه داری، یک امر اصلی و مهم برای پیشبرد مسایل مالی کشور، نیاز عمده سرمایه داری است.
هر رژیمی که روی کار بیاید با ماهیت سرمایه داری ناقص خواهد بود و همین جنگ و کشتار شدید در جریان خواهد بود. صلح سرمایه داری و جنگ سرمایه داری و امپریالیستی برای منافع اقلیت هست. سرمایه داری و امپریالیسم از ماشین جنگ و صلح های قلابی شان، ثروت می اندوزند.
امپریالیسم با نقشه و برنامه های که دارد، در طول تاریخ جنایاتی از خود نشان داده است که هرگز قابل بخشش نیست و برای اعمال برنامه های مدافع منافع اقلیت نخبه کشورهای شان، اقدام به هر کاری کرده می تواند؛ همان گونه که در «ناکازاکی»و «هیروشیما» جاپان در جنگ جهانی دوم، بم اتم استعمال کرد؛ یا همان گونه که هفته های گذشته ترامپ میلیون ها مردم افغانستان را برای پیروزی در جنگ و کشتار جاری که خود مسبب اصلی آن است، تهدید به استعمال اسلحه های کشتار جمعی کرد.
* بناء، لازم است تا یک سلسله اقدامات اولیه از سوی جریانات مترقی و دیموکراتیک روی دست قرار بگیرد. در شرایطی که جنگ و کشتار جمعی مردم افغانستان شدت یافته است، شعار «ضد جنگ» باید عمده شود.
* اتحاد عمل های میان نیروی های چپ و مترقی، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور باید سازماندهی شود. در مقابل سفارتخانه ها وکنسول گری های افغانستان باید جدی ترین اعتراضات شکل بگیرد. دولت سرمایه داری حاکم و هیئت بیکاره و مزدور آن که باز هم جمع از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند و در کشتار مردم سیهم هستند و قابل محاکمه توده های کارگران و باز مانده های قربانیان جنگ هستند، باید تحت فشار قرار گیرند.
* اساسی ترین نقطه این است که کمیته اقدام کارگری افغانستان همیشه روی آن تاکید دارد؛ ایجاد هسته های سازماندهی کارگری در میان کارخانه ها و محلات کار.
* مبارزه علیه جنگ، بحران، فقر و گرسنگی قحطی و قیمتی، از منسجم شدن، سازماندهی شدن، اتحاد و اتفاق کارگران در کارخانه ها توسط رهبران عملی و سازمانده کارگری و سایر کارگران هم رزم آغاز می شود.

* کارگران از اصلی ترین نیروی پیشرو و انقلابی، بر اساس جایگاه اقتصادی آن در سطح جامعه است که می تواند زمینه گذار انقلابی را از شرایط موجود، با اتحاد و همدستی سایر اقشار تحت ستم جامعه و نیروهای روشنفکر انقلابی که گام به گام با کارگران در خط مبارزه قرار دارند، تضمین کنند.
* در نتیجه کارگران باید برای مبارزه علیه ستم های موجود تشکل مستقل، برنامه و حزب پیشتاز خود را بصورت فوری تدارک دیده، ایجاد نماید.

کمیته اقدام کارگری افغانستان
اسد ۱۳۹۸

نوار تصویری فعالیت های اول می

نوار تصویری از فعالیت های اول می

کمیته اقدام کارگری در نوار ویدیویی فعالیت های را که پیرامون روز جهانی کارگر- اول می است به تصویر کشیده است.

فعالیت های کمیته اقدام کارگری افغانستان به دو بخش عمده انجام شد.

یکی بخش فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان در سطح شهر در نقاط مختلف با رعایت مسایل امنیتی و از سوی دیگر وضعیت اضطراری رژیم برای جرگه مشورتی پوستر ها و شبنامه های را در حمایت از کارگران و روز جهانی کارگر نصب و پخش نمودند.

به خواندن ادامه دهید

گزارش و بررسي گرد همايي امروز اول مي

گزارش و بررسي يكي از فعالين كميته اقدام كارگري افغانستان از گرد همايي امروز اول مي.

روز جهانی کارگر به کارگران افغانستان و تمامی کارگران جهان مبارک باد!

کارگران در چنین روزی همان قدرت دست داشته خویش را به رخ نظام حاکم،ظالم و سرمایه داران، که كارگران را مورد استثمار و ستم قرار ميدهند و خود را بالاتر از کارگران در جامعه میدانند، به نمایش میگذارند .کارگران که از جمله طبقات محروم جامعه بشمار میروند، باید که جایگاه خود را در جامعه پیدا و ارتباطی مستقیم با کارگران روشنفکر داشته باشند. کارگران پیشرو باید همیشه در ارتباط با کارخانه های کوچک و بزرگ بوده، تا باشد که از دل جنبش کارگری، کارگران انقلابی را برای ایجاد یک تشکل مستقل کارگری و تدارک حزب پیشتاز انقلابی بدرقه نمایند.

به خواندن ادامه دهید

اشتراک در همایش اول می –روز جهانی کارگر

اشتراک در همایش اول می –روز جهانی کارگر

im2

امروز اول می روز جهانی کارگر برابر است با یازدهم ثور، کمیته اقدام کارگری افغانستان با شعار های مستقل خود در حمایت از کارگران و زحمتکشان افغانستان، در گردهمایی برگزار شده توسط «اتحادیه ملی کارگران افغانستان یا امکا» که خود یک نهاد دولتی است، دخالت های تاکتیکی برای رساندن پیام خود از طریق این گردهمایی برای کارگران افغانستان اشتراک نمود.

به خواندن ادامه دهید

مجموع فعالیت های سالانه

مجموع فعالیت های عملی کمیته اقدام کارگری افغانستان

مجموع فعالیت های سالانه

سال سوم

ویژه اول می روز جهانی کارگر

برای گسترش فعالیت ها با ما در تماس شوید

برای دریافت پی دی اف فعالیت های سالانه- سال سوم اینجا کلیک کنید

مجموع فعالیت های کمیته اقدام کارگری افغانستان-سال-سوم

coverAnnualActivities_KEKA-2019-1

دخالت در همايش اعتراضي حزب همبستگي

اشتراک و دخالت فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان در همایش اعتراضی حزب همبستگی!

image

امروز جمعه ٦ ثور ١٣٩٨، تعدادی از فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان در همایش اعتراضی حزب همبستگی، بصورت تاكتيكي دخالت نموده و بگونه ای مطالبات آنها را به بررسی گرفتند. دخالت مستقیم و نقد آشکار شعارهای حزب همبستگی، توسط فعالین کمیته امکانپذیر نبود، چنانچه تجربه تلخ داریم از برخورد های بوروکرات مآبانه از بالا؛ توسط اين حزب با يكي از فعالين كميته اقدام كارگري كه درخواست اتحاد عمل در چنين گرد همايي ها را براي اين حزب داده بود و قرار بود كه فعالين ما را نيز بنابر درخواست، در چنين اعتراض ها دعوت كنند. با آنکه از درخواست ما يک سال ميگذرد، در هيچ يكي از همايشهای اين حزب دعوت نشده ايم. روي هم رفته همايش های اين حزب بصورت علني و دموکراتیک نيست، اعضا و هواداران حزب بصورت خصوصي، تعدادی از افراد مشخص را برای همایشات شان دعوت میکنند. فعالين كميته اقدام كارگري افغانستان بصورت تصادفي در همايش امروز دخالت كردند.

به خواندن ادامه دهید

به مناسبت هشتم مارچ روز مبارزه زنان عليه ستم!

به مناسبت هشتم مارچ روز مبارزه زنان عليه ستم!

مطلب دريافتي از يك فعال حقوق زن

keka_poster8March2019 - Copy (5) - Copy

زنان در طول تاريخ جوامع بشري و بخصوص بعد از ظهور طبقات حاكم و طرز تفكر مرد سالاري درون اين جوامع و برخورد با زن به حيث جنس درجه دوم، هميشه مسايل و مشكلات معين خويش را داشته اند؛ كه اين روند به حيث يك معضل بزرگ اجتماعي با ابعاد گوناگون آن ادامه دارد.
همه ی نابرابری ها ارتباط مستقيم و زنجيری با وجود طبقات و ایدیولوژی های طبقاتی حاکمیت دارند، رشد و انكشاف در عرصه های مختلف حيات جامعه بدون اشتراك و سهمگيري فعال زنان غير ممكن است. دقيقاً آن وقت مي توان از اين سهم فعال و در نهايت از برابري زنان با مردان و همكاري دوشادوش شان صحبت به ميان آورد كه تضادهای اساسي اجتماعي كه همانا تضاد طبقاتي است، از طريق مبارزات طبقاتي حل شده باشد. بدين معني كه جوامع عاری از تضادهای طبقاتي، بستر خوبي را برای رشد و حضور زنان در جایگاه تصمیم گیری جامعه، بمثابه یک انسان، فراهم مینماید.

به خواندن ادامه دهید

پخش نشریه کارگر پیشتاز در کارخانه ها

پخش نشریه کارگر پیشتاز در کارخانه ها

فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان مورخ 30 دلو 1397 تعداد نشریه گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان شماره ششم را در کارخانه ها واقع پارک های صنعتی در کابل میان کارگران پخش نمودند.

براي همكاري در راستاي رساندن این بولتن كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها، محلات كارگري، دانشجويان و زنان و ساير اقشار زحمتكش در ولایات با كميته اقدام كارگري تماس گرفته، همگام و همرزم شويد.

@eqdamkargari

fractionaf@gmail.com