همبستگی با کارگران هفت تپه در ایران:

همبستگی با کارگران هفت تپه در ایران:

haftapah_sol_poster_keka

در این اواخر شاهد اوج گیری اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در ایران هستیم. این اعتصابات به چنان موج رادیکالیسم کارگری خود رسید که رژیم سرمایه داری ایران نتوانست آنرا تحمل کند که سبب بازداشت فعالین کارگری بخصوص «اسماعیل بخشی» شد. اما با وجود این بازدارنده گی و سرکوب رژیم ایران اعتصابات و همبستگی سایر کارخانه ها و بخش معلمین و دانشجویان دانشگاه در همبستگی این اعتصابات در ایران ادامه دارد.

در این فرصت کمیته اقدام کارگری افغانستان در همبستگی با این کارگران مبارز و جنبش کارگری ایران پوستر های همبستگی را با شعار ها که در ذیل تصاویر و فیلم آن انتشار یافته است در سطح شهر نصب کردند.

ضرورت سازماندهی و همبستگی کارگران در منطقه بیشتر از گذشته امروز یگانه بدیل انقلابی علیه جنگ، ارتجاع و در کل نظام های مورد حمایت امپریالیسم قرار گرفته است.

کارگران و زحمتکشان افغانستان نزدیک به 17 سال زیر ستم شدید استثمار، فقر، بیکاری، جنگ و تروریسم و صد ها بحران سرمایه داری امپریالیستی قرار دارد نیاز دارد؛ تا برای برون رفت از این بحران سازمان یابی و سازماندهی رادیکال همچنین مبارزات جنبش کارگری ایران را در خود بیدار کنند. برای بهبود شرایط زنده گی و کنترل کارگری و ثروت که از طرف امپریالیسم و مزدوران داخلی آن در نظام سرمایه داری به غارت میرود آنرا از چنگ ستمگران و استثمار گران بیرون کنند.

از اینجا است فعالین کارگری در افغانستان خود را همگام مبارزات کارگران منطقه و جهان دانسته و از هر تحرک انقلابی کارگران حمایت میکند. چون سرنوشت کارگران افغانستان به شکلی وابسته به تغیرات و مبارزات ضد سرمایه داری کارگران کشور های همسایه قرار دارد.

مسئله جنگ و صلح که امروز از طرف سرمایه داری افغانستان، امپریالیسم و کشور های منطقه در مجلاس و مراسم های که برگذار می شود، تماماً برای منافع سرمایه داری جهانی مفهوم دارد و برای جنبش کارگری منطقه، جهان بخصوص کارگران افغانستان یک بحث تحمیق و ایده لوژیک سرمایه داری است.

نشست مسکو و گفتگو های نماینده گان امپریالیسم امریکا با رهبران گروه تروریستی طالب و امثال این گروه ها برای منافع کارگران افغانستان، منطقه و جهان نه، بلکه به منافع نظام های سرمایه داری و امپریالیستی است.

برای مسایل صلح و سایر موارد ایده لوژیکی دولت سرمایه داری افغانستان جنگ، فلاکت، بیکاری و بحران و استثمار هر روز به اوج رسیده است. پس نیاز است کارگران و زحمتکشان افغانستان در یک همبستگی منطقه ایی و بین المللی برای امنیت، صلح و ستم، ضد سرمایه داری منطقه و جهانی متحد شوند سازمان یابی داشته باشند.

کمیته اقدام کارگری افغانستان

اول قوس 1397

فیلم از نصب پوستر های همبستگی در سطح شهر

Advertisements

همبستگي با كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه

کارگران هفت تپه تنها نیستند!

همبستگي كميته اقدام كارگري افغانستان با كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه در ايران

IMG_6952

کارگران جهان درد مشترک دارند، خواست مشترک دارند و آینده مشترک دارند.
ما کارگران کارخانه «کوکاکولا» ی افغانستان از کارگران بیدار «هفت تپه» ی ایران در برابر دولت ارتجاعي سرمايه داري ناقص الخلقه ایران، حمایت می نماییم.

به خواندن ادامه دهید

توزيع نشريه كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها

توزيع نشريه كارگر پيشتاز افغانستان در كارخانه ها:

https://khatekargari.files.wordpress.com/2018/10/kpa5.pdf

44449721_2037798479843349_3461402229330673664_n

امروز ٢٨ ميزان ١٣٩٧ همزمان با روز برگزاري انتخابات پارلماني بود؛ انتخاباتي كه در بسيار مراكز راي دهي با مشكلات جدي روبرو بود و فرصت راي دهي تا نا وقت شب تمديد گرديد و گزارش ها رسيد كه روز بعد نيز تمديد ميگردد.
مي توان گفت پروسه انتخابات با بسيار مشكلات امنيتي و تخنيكي روبرو بود كه شفاف بودن انتخابات را جدا زير سوال ميبرد.
در اين فرصت كميته اقدام كارگري افغانستان امروز تعداد از نشريه گاهنامه كارگر پيشتاز افغانستان شماره ٥ ( در رابطه به مسله انتخابات پارلماني و اهميت ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري است) را در كارخانه هاي صنعتي در كابل ميان كارگران كارخانه ها پخش و توزيع كرد. امروز كه روز برگزاري انتخابات و رخصتي عمومي بود كارگران در كارخانه ها هنوز مشغول كار بودند اين اقدام توزيع نشريه مورد استقبال كارگران قرار گرفت.
قابل ياد آوريست كه كه همزمان با برگزاري انتخابات پارلماني در تعداد از مراكز راي دهي حملات تروريستي صورت گرفت كه باعث كشته شدن و زخمي شدن راي دهنده گان شده است.
اين رخداد ها از طرف رسانه ها در جريان راي دهي پوشش نيافت.
بنابر گزارش از رسانه رسيده «انتخابات امروز ۱۹۲ رویداد ضد امنیتی بزرگ و کوچک در کشور رخ داده اند که دراین رویدادها، ۲۸ تن کشته شدند و ۱۰۲تن دیگر زخمی شده‌اند».
—-
براي گسترش فعاليت ها و پخش نشريه گاهنامه كارگر پيشتاز افغانستان با كميته اقدام كارگري افغانستان همكاري نموده با ما در تماس شويد.
fractionaf@gmail.com
@eqdamkargari

گزارش پخش گاهنامه شماره ۵ در کارخانه

گزارش پخش گاهنامه شماره ۵ در کارخانه

IMG_6647

برای مبارزه در برابر سرمایه داری، کارگران باید در صف اول قرار داشته باشند. و به این منظور؛ کارگران باید به خود آگاهی انقلابی برسند.

مورخ ۲۴ میزان ۱۳۹۷،  بهمین منظور، گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان شماره 5 کمیته اقدام کارگری افغانستان را در شماری از کارخانه ها، میان کارگران توزیع گردید.

به خواندن ادامه دهید

گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۵

گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۵

(ویژه انتخابات پارلمانی)

برای پخش و توزیع این گاهنامه در محلات کارگری و کارخانه و جمع های جوانان و زنان با ما همکاری کرده با ما تماس بگیرید.

نسخه پی دی اف گاهنامه

۵ گاهنامه کارگر پیشتاز شماره 

در این شماره:
شماره پنجم گاهنامه کارگر پیشتاز ویژه انتخابات پارلمانی
ضرورت کمیته های سازمانده کارگری در کارخانه ها
انتخابات پارلمانی همزمانِ نبود تشکل های مستقل کارگری
۷ اکتبر روز اشغال نظامی امپریالیسم امریکا بر افغانستان
در حاشیه فعالیت ها در خصوص انتخابات پارلمانی

cover-1

گزارش فعالیت ها در خصوص انتخابات پارلمانی

 

گزارش فعالیت ها در خصوص انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در افغانستان

final (1)
فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان در نقاط مختلف شهر پوسترهایی را با شعارهایی که در زیر آمده را نصب و پخش کرده اند. این اقدام مهم توسط فعالین کمیته اقدام کارگری افغانستان هر چند با امکانات ناچیز انجام می پذیرد. این فعالیت ها برای جنبش کارگری و ایجاد تشکلات کارگری هر چند کوچک است اما در خود یک هدف بزرگ را احتواء می دارد. از این رو کمیته اقدام کارگری افغانستان یقین دارد یک چنین توانی را در طبقه کارگر افغانستان که صدها هزار بحران های سرمایه داری مقابل هستند را درک کرده است. در این مسیر کار مبارزه عملی ضد سرمایه داری با روش و در نظرداشت نکات امنیتی را در دستور کار قرار داده است.
• شرکت در پارلمانی که فاقد حضور نماینده تشکلات مستقل کارگران و زحمتکشان باشد به معنی دست بسته تسلیم قدرت سرمایه‌داری حاکم شدن است!
• کارگران و زحمتکشان بدون تشکلات مستقل خود نماینده‌ای برای انتخاب در پارلمان ندارند!
• شرکت در پارلمان حکومت فاسدان بدون برخورداری از حزب مترقی و انقلابی قرار گرفتن در حلقه محاصره همان فاسدان است!
• در غیبت تشکلات کارگران و جریانات مترقی و انقلابی شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی خود یک انتخاب است!

به خواندن ادامه دهید

فعالیت ها در مورد انتخابات پارلمانی

#دخالت #كميته_اقدام_كارگري_افغانستان #مسله #انتخابات_پارلماني
#انتخابات #پارلمان
#تشكل_مستقل_كارگري
#زحمتكشان
#مبارزه_ضد_سرمايه_داري
#توده_هاي_تحت_ستم
#٢٨ميزان
——–
براي گسترش فعاليت هاي كميته اقدام كارگري افغانستان بخصوص فعاليت هاي در تبليغ و نصب پوستر هاي در مسله انتخابات پارلماني و پارلمان با كميته همكاري نمايد.
با ما در تماس شويد:
fractionaf@gmail.com
@eqdamkargari

مطلب دريافتي در ستون آزاد

مطلب دريافتي در ستون آزاد:

keka (3)

 

جغرافیایی که ما در آن زنده گی میکنیم :

افغانستان متاسفانه این کشور هم از قافله زیان سرمایه داری عقب نمانده است. و تیغ زهر آگین خود را وارد گوشت ما کرده است. اگرچه که به وضاحت مردم زیان این نظام را می بینند اما چنان گوش و دهن شان را بسته کرده است که حتا نمیتوانند صدای خود را بیرون کنند. عده ای را بر سر قدرت نشانده اند که با بیشرمی تمام از این نظام حمایت و برای گسترش آن کوشش های بی پایان خود را انجام میدهند.

به خواندن ادامه دهید

گزارش کارگری

گزارش از وضعيت مشكلات كارگران يك شركت توليدي نوشابه!

coca

سلام علیکم، من در شرکت حبیب گلزار(کوکاکولا) کار میکنم. ما در شرکت مشکلات زیادی داریم، مثلا معاش ما بسیار کم است. من هشت هزار معاش دارم و نمیتوانم ضروریات خانواده خود را تامین کنم. بعضی کارگران حتا پنج هزار معاش دارند و کرایه راه هم ندارند. در شرکت رییس و انجینرهای بالا رتبه همراه ما رفتار غیر انسانی وخشن دارند و هیچ مثل انسان برخورد نمی کنند. تا میتوانند از ما کار می کِشند. حتا روزی یک ساعت که بخاطر نان خوردن و وضو و نماز قانونا حق داریم که کار نکنیم، مگر اینجا برای ما اجازه نمی دهند، فقط پانزده یا بیست دقیقه به ما اجازه میدهند که نان بخوریم. و از طرفی نان شان هیچ قابل خوردن نیست. حتا حیوان هم آنطور نان را نمی خورند. ما نمی توانیم شکایت کنیم چرا که هر کسی شکایت بکند از شرکت اخراج میشود.

به خواندن ادامه دهید